Grondwerken

Grondwerken verwijst naar de uitvoering van grondwerk activiteiten op een grote schaal. Dit kan bijvoorbeeld het graven van funderingen, het niveau brengen van terreinen, het verplaatsen van grote hoeveelheden grond of het aanleggen van wegen en paden omvatten.

Wij voeren grondwerken uit bij bouwprojecten zoals de aanleg van industriegebieden, woningbouwprojecten, wegenbouw en infrastructurele projecten.
Wij beschikken over de nodige  en gespecialiseerde uitrusting grondwerken die hiervoor vereist zijn. Ook hebben wij de ervaren vakmensen die bekwaam zijn in het omgaan met zware machines en het uitvoeren van complexe grondwerkactiviteiten. Veiligheid is ook van groot belang bij dit soort projecten, aangezien er vaak grote machines en grondverplaatsingen betrokken zijn.