Rioleringswerken

Rioleringswerken omvatten het aanleggen, repareren en onderhouden van het rioleringsstelsel. Dit houdt in het aanleggen van de ondergrondse leidingen en afvoerkanalen die zorgen voor de afvoer en afvoer van afvalwater, regenwater en ander afval. Rioleringswerken kunnen onder meer het plaatsen van nieuwe rioleringssystemen, het vervangen van oude en beschadigde leidingen, het repareren van verstopte of beschadigde afvoeren, en het onderhoud van het gehele rioleringsnetwerk omvatten.  Het doel van rioleringswerken is het zorgen voor een effectieve en efficiënte afvoer van afvalwater, wat essentieel is voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.